איך להגיע
  לוח אירועים
  מפגש עם הסופרת משוררת חמוטל בר-יוסף
  כתבה 15 שנה לגלריה טל
  דליה מאירי Paris Open Studio 2016
  דלית שלגי-לאון אור אחר, תחת שמש אחת
  התחדשות אמני כפר ורדים מציגים
  מרסל ינקו Late DADA
  שירלי סיגל מכוסה וחשוף
  הרצאת עדי גרינפלד בכנס מותר 23
  לאה גולדברג עוד חרוז אחד
  כנס מותר 2015 -הרצאת עדי גרינפלד בכנס
  טל גרינפלד פלורידה
  ורדה יתום
  ציוני דרך תערוכה מאוסף הגלריה
  קזואו אישיי, Mujo ,ציור, קליגרפיה, רישומי דיו ועוד
  אהרון גלעדי פנים אל פנים
  פנים אל פנים התערוכה
  ציונים ביוגרפיים
  ציורים
  כתבו עליו
  גלעדי ואפקים חדשים
  קטלוג התערוכה
  מן העיתונות כתבות על התערכוה
  תודות
  תמונות מפתיחת התערוכה
  ausis en francais
  דוד מסר בדרכו
  תערוכת בוגרי בצלאל תואר שני MFA
  יאן פטרי - עבודות אחרונות
  עודד פיינגרש דיאלוג
  שולה ליס מסע אישי
  תערוכת אמנים בוגרי הכפר לקראת חגיגות ה-30
  חוה מחותן זכרונות ילדות
  מבואה
  תערוכות לפי שנים
  ישראל גרינפלד פרקטלים בצמר
  אפרים משה ליליין
  טלי זורע חרוט בנוף
  אפרים משה ליליין נשים בגלריה האוניברסיטאית אוניברסיטת תל-אביב
  שיח נשים, ייצוג נשים באמנות ישראלית
  דוד מסר בדרכו
  אחמד כנעאן על חבל דק
  עידו נוי על גגות תל-אביב
  מטלמורפוזיס על האמן והתערוכה
  פרופ' מורדכי עומר, לזכרו
  שמואל כץ, בין מֵצַרים מבית הזכוכית לארץ מובטחת
  לחם תערוכת אמני כפר ורדים
  זמן התארגנות-חלון התרעננות
  מעגלים, דליה מאירי
  ארץ ארץ נופים ואנשים מארץ ישראל של פעם
  שמואל כץ הלך לעולמו
  מיקי צדיק קורמת עור
  מטלמורפוסיס סרט ושירים בתערוכה
  בהשראת חנוך לוין-תערוכת הדפסים
אהרון גלעדי פנים אל פנים
ausis en francais

Actuellement se tient à la Galerie Tal, située à Kfar Vradim, près de Maalot, une exposition  du peintre Aron Guiladi, intitulée "Face à face".
Aron Guiladi, né en 1907 à Gomel en Biélorussie -alors empire tsariste puis URSS-, décédé en 1993, est un représentant, par la vie qu'il a menée, des artistes israéliens de l'époque des pionniers.


Comme il l'a dit dans de nombreuses interview, son oeuvre est liée à ses souvenirs, quand il vivait dans la maison de son grand-père. Son grand-père avait eu 18 enfants, et Aron Guiladi avait la mémoire d'une maison toujours pleine de monde. Puis il partit étudier l'art à Léningrad et fut exilé en Siberie de 1926 à 1929 parce qu'il était sioniste.
En 1929 Guiladi monta en Israël. Il ne revit plus jamais sa famille. Son oeuvre est aussi un hommage à l'amour maternel, en relation à sa mère, qui dit-il, avait 3 fils, qui furent tous les 3 exilés en Sibérie, deux parce qu'ils étaient sionistes, le troisième parce qu'il était trotskiste. Elle ne lesrevit pas

En 1934 Guiladi épousa Dvora, une jeune fille qui venait des Etats-Unis, ils vécurent longtemps au kibboutz Afikim , avant de le quitter pour Kfar Saba puis Holon. Une autre tragédie que connut Guiladi fut la mort de son fils aîné à l'age de 6 ans. Ses peintures représentent aussi la vie de tous les jours au kibboutz Afikim.

Aron Guiladi était un artiste reconnu de son vivant, et avait participé à de nombreuses expositions en Israël et dans le monde. Il a été influencé par l'Ecole de Paris et le réalisme socialiste, et était membre du groupe Ofakim hadashim (horizons nouveaux).

Il a laissé principalement des peintures à l'huile, où son style est facilement reconnaissable : visages d'où les traits sont absents, lignes ovales, étalages brusques de couleurs. Ses dessins et ses aquarelles sont aussi intéressants. A mon avis, ils sont même meilleurs.

 

 L'exposition est ouverte jusqu'au 30 octobre, le samedi 11H-14H et le mardi 17H-19H. Pendant la période des fêtes, notamment Souccot, les jours et horaires seront différents.

Adresse :74, rue Hatsav, Kfar Vradim, boite postale 1266 TEL : 054-7542699 et  04-9573933. Entrée gratuite.